Schoolbestuur

Stichting O2A5

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (O2A5), bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe en een algemeen bijzondere school in Leerdam (Jenaplan).

Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, mw. Miriam van der Smissen. Zij geeft leiding aan de scholen. Bovendien geeft zij leiding aan het stafbureau. De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke bepalingen in zake oprichting, fusie en opheffing van scholen. Jaarlijks wordt tweemaal vergaderd met de wethouders van de gemeenten, waarin overleg wordt gevoerd over de begroting en het jaarverslag. Voor meer informatie kunt u de website van O2A5 bezoeken.