Waar staan wij voor

OBS Het Tweespan  

Onze school is de enige school in Schelluinen en is daarom een echte openbare school die verbinding zoekt met het hele dorp. We zijn toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van een godsdienst of levensbeschouwing. Dit brengen wij dagelijks met de leerlingen in de praktijk. De betrokkenheid van de ouders bij de school stellen wij zeer op prijs.

Nieuw gebouw

De school ligt in de dorpskern Schelluinen.. Sinds 1 augustus 1997 is de school gefuseerd met de openbare school in Giessenburg en als fusienaam is gekozen: OBS Het Tweespan te Giessenburg en Schelluinen. Sinds oktober 2021 is de school gevestigd in MFC Schelluinen. Dit moderne en lichte gebouw is zo vormgegeven dat het precies past bij de visie van de school.

Unitonderwijs

We geven onderwijs in units. Binnen deze units is onze gedachte "Samen waar het kan, apart waar het moet.'  Dit houdt in dat we de unit zien als één groep waarbinnen de leerlingen bij elkaar horen en met en van elkaar leren. Binnen deze groep willen we de leerlingen goed onderwijs geven op het juiste niveau. Daarom wordt de unit voor de instructies in kernvakken regelmatig anders georganiseerd. Ons streven is in iedere unit steeds meerdere mensen te hebben ter begeleiding van de leerlingen. Dit is altijd tenminste één leerkracht. Dit wordt aangevuld met een extra leerkracht of onderwijsassistent. Deze vorm van co-teaching zorgt ervoor dat we steeds alle leerlingen aandacht kunnen geven. Hierbij maken we ook gebruik van ons mooie leerplein.

Leermiddelen

In de onderbouw laten we de leerlingen nog vooral veel werken met behulp van 'echte' materialen. Daarnaast worden digitale middelen ingezet op het moment dat we zien dat dit een meerwaarde geeft aan het onderwijs. Sinds een aantal jaar werken we vanaf groep 4 met Snappet. Iedere leerling heeft op school een eigen laptop om te gebruiken voor de verwerking van een gedeelte van de lesstof. Hierdoor ontstaat er meer directe feedback en kunnen de leerkrachten intussen hun aandacht kunnen geven aan de instructie en begeleiding.
 

Wanneer u interesse heeft in onze school bent u van harte welkom voor een rondleiding. Neemt u van tevoren even contact met ons op zodat we tijd kunnen vrijmaken?