Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis of jubileum, kan door de directie van de school verlof gegeven worden voor ten hoogste één of twee schooldagen (zie de lijst bij het aanvraagformulier).

Vakantieverlof
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan alleen bij hoge uitzondering verleend worden, bijvoorbeeld als de specifieke aard van het beroep ( o.a. horeca en agrarische sector) van een van de ouder(s)/verzorger(s) het onmogelijk maakt dat het gezin in een schooljaar in één van de schoolvakanties op vakantie kan. Het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Ongeoorloofd verzuim
De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar en de school kan gecontroleerd worden of het verlof wel terecht is toegekend. Wanneer een school onterecht verlof verleent, is de school in overtreding van de wet.

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. De leerlingen zijn alleen vrij in de door de school vastgestelde vakanties.

Voor het aanvragen van verlof kunt u onderstaand formulier gebruiken:

Buitengewoon verlof Het PDFbestand kunt u printen en handmatig invullen.
  Het Excelbestand kunt u downloaden, invullen en e-mailen naar school.

 

Download document