Documenten

Een basisschool werkt met een aantal documenten, deze zijn vaak wettelijk verplicht. De documenten beschrijven de school, hoe een school moet handelen of ze geven meer achtergrondinformatie.
U kunt hier klikken op de link van diverse documenten en kunt deze dan downloaden
De schoolgids
Het schoolplan
Het SchoolOndersteuningsProfiel
Meldcode
Protocol Schorsing en verwijdering
Klachtenregeling
Protocol medisch handelen

Veiligheidsplan


Gedragscode
Kwaliteitsdocument Cluster Giessenlanden
Communicatie gescheiden ouders
Reglement sociale media